Basketball GSB Mekong Raptors SWU Basketball Club TBL2018 บาสเกตบอล

ย้อนหลัง บาสเกตบอล GSB TBL2018 : Leg2 : SWU Basketball Club VS Mekong Raptors (10 June 2018)

Home / Clips, Rerun / ย้อนหลัง บาสเกตบอล GSB TBL2018 : Leg2 : SWU Basketball Club VS Mekong Raptors (10 June 2018)

ควอเตอร์ที่ 1

ควอเตอร์ที่ 2

ควอเตอร์ที่ 3

ควอเตอร์ที่ 4