ย้อนหลัง บาสเกตบอล GSB TBL2018 : T-Rex VS Mono Vampire (26 May 2018)

Home / Clips, Rerun / ย้อนหลัง บาสเกตบอล GSB TBL2018 : T-Rex VS Mono Vampire (26 May 2018)

ย้อนหลัง บาสเกตบอล GSB TBL2018 : T-Rex VS Mono Vampire (26 May 2018)

ควอเตอร์ที่ 1

ควอเตอร์ที่ 2

ควอเตอร์ที่ 3

ควอเตอร์ที่ 4