Basketball GSB Mono Vampire TBL2018 TGE บาสเกตบอล ไทยเครื่องสนาม

ย้อนหลัง การเเข่งขันบาสเกตบอล GSB TBL2018 : TGE ไทยเครื่องสนาม VS Mono Vampire (12 May 2018)

Home / Clips, Rerun / ย้อนหลัง การเเข่งขันบาสเกตบอล GSB TBL2018 : TGE ไทยเครื่องสนาม VS Mono Vampire (12 May 2018)

การเเข่งขันบาสเกตบอล GSB TBL2018 : TGE ไทยเครื่องสนาม VS Mono Vampire (12 May 2018)

ควอเตอร์ที่ 1

ควอเตอร์ที่ 2

ควอเตอร์ที่ 3

ควอเตอร์ที่ 4