TBL (25/7/2558) กทม. ไทยเครื่องสนาม 91 vs ดังกิ้นแร็พเตอร์ 76

Home / Clips / TBL (25/7/2558) กทม. ไทยเครื่องสนาม 91 vs ดังกิ้นแร็พเตอร์ 76

TBL2015 กทม. ไทยเครื่องสนาม  vs ดังกิ้นแร็พเตอร์ Q1-2

[fvplayer src=”http://110.164.180.80/stream/tbl/2015-08-14/tbl-1439564839.mp4″]

TBL2015 กทม. ไทยเครื่องสนาม  vs ดังกิ้นแร็พเตอร์ Q3-4

 [fvplayer src=”http://110.164.180.89/stream/tbl/2015-08-14/tbl-1439565280.mp4″]