GSB TBL2017 บาสเกตบอล ผลการเเข่งขัน ย้อนหลัง

ย้อนหลัง…การเเข่งขันบาสเกตบอล GSB TBL2017 :Leg2 คู่ที่1 OSK VS Mono Thew 17/6/60

Home / Clips, Rerun / ย้อนหลัง…การเเข่งขันบาสเกตบอล GSB TBL2017 :Leg2 คู่ที่1 OSK VS Mono Thew 17/6/60

การเเข่งขันบาสเกตบอล GSB TBL2017 :Leg2 คู่ที่1 OSK VS Mono Thew Q1 17/6/60

การเเข่งขันบาสเกตบอล GSB TBL2017 :Leg2 คู่ที่1 OSK VS Mono Thew Q2 17/6/60

การเเข่งขันบาสเกตบอล GSB TBL2017 :Leg2 คู่ที่1 OSK VS Mono Thew Q3 17/6/60

การเเข่งขันบาสเกตบอล GSB TBL2017 :Leg2 คู่ที่1 OSK VS Mono Thew Q4 17/6/60