TBL (9/8/2558) ไฮเทค อัสสัมชัญธนบุรี 73 vs กทม ไทยเครื่องสนาม 66

Home / Clips / TBL (9/8/2558) ไฮเทค อัสสัมชัญธนบุรี 73 vs กทม ไทยเครื่องสนาม 66

TBL (9/8/2558) ไฮเทค อัสสัมชัญธนบุรี  vs กทม ไทยเครื่องสนาม Q1-2

[fvplayer src=”http://110.164.180.83/stream/tbl/2015-08-14/tbl-1439546858.mp4″]

TBL (9/8/2558) ไฮเทค อัสสัมชัญธนบุรี  vs กทม ไทยเครื่องสนาม Q3-4

[fvplayer src=”http://110.164.180.85/stream/tbl/2015-08-14/tbl-1439547051.mp4″]