Basketball GSB PEA Basketball Club Playoffs TBL TBL2018 TGE ไทยเครื่องสนาม บาสเกตบอล

ไฮไลท์ GSB TBL2018 : Finals (Game 1) :Mono Vampire VS Hi-Tech ( 21 July 2018)

Home / Clips, Highlight / ไฮไลท์ GSB TBL2018 : Finals (Game 1) :Mono Vampire VS Hi-Tech ( 21 July 2018)

ไฮไลท์ การเเข่งขันบาสเกตบอล GSB Thailand Basketball League 2018 : Finals (Game 1) : ระหว่างทีม Mono Vampire พบกับ Hi-Tech (21 กรกฏาคม 2561)