Basketball GSB Hi-Tech PEA Basketball Club Playoffs TBL TBL2018 บาสเกตบอล

ไฮไลท์ GSB TBL2018 : Playoffs (Game 3) : Hi-Tech VS PEA Basketball Club (18 July 2018)

Home / Clips, Highlight / ไฮไลท์ GSB TBL2018 : Playoffs (Game 3) : Hi-Tech VS PEA Basketball Club (18 July 2018)

ไฮไลท์ การเเข่งขันบาสเกตบอล GSB Thailand Basketball League 2018 : Playoffs (Game 2) : ระหว่างทีม Hi-Tech พบกับ PEA Basketball Club (18 กรกฏาคม 2561)