Bangkok Tigers Thunder Basketball GSB t-rex TBL TBL2018 บาสเกตบอล

ย้อนหลัง การเเข่งขันบาสเกตบอล GSB TBL2018 : Leg2 : Bangkok Tigers Thunder VS T-Rex (1 July 2018)

Home / Clips, Rerun / ย้อนหลัง การเเข่งขันบาสเกตบอล GSB TBL2018 : Leg2 : Bangkok Tigers Thunder VS T-Rex (1 July 2018)

ควอเตอร์ที่ 1

ควอเตอร์ที่ 2

ควอเตอร์ที่ 3

ควอเตอร์ที่ 4